Om oss

Mellom Fange Gård eies og drives av Unn Stokkan Sandtorp og Nils Håkon Sandtorp og deres 5 barn.

Gården ble lagt om til økologisk drift i 2009.
Hovedproduksjonen på gården består av korn, gras, 150 vinterforede søyer og 45 ammekuer med full frem-fôring av kalver. I tillegg er det også høner på gården.

Sauene er av rasen Norsk Hvit og Norsk Pelssau. Storfedyra er i hovedsak Hereford. I tillegg er det en besetning av Dexter (minikyr). De har godt marmorert kjøtt.

Husdyrproduksjonen er lagt opp slik at alle dyrene blir sendt på beite om sommeren. Dyrene er på forskjellige beiter rundt om i Aremark. Vi benytter mange husmannsplasser med dyrka mark, som ikke lengre egner seg for dagens landbruksmaskiner.

I tillegg benytter vi dyra til å holde oppe kulturlandskapet ned mot Haldenvassdraget, som går igjennom hele kommunen. Dyrene på Mellom Fange Gård blir levert til Nortura. Vi tar igjen både skinn og kjøtt fra våre egne dyr, som vi selger direkte til de som ønsker lokalt og økologisk produserte produkter.