Om oss

Mellom Fange Gård eies og drives av Unn Stokkan Sandtorp og Nils Håkon Sandtorp og deres 5 barn.

Gården ble lagt om til økologisk drift i 2009.

Hovedproduksjonen på gården består av korn, gras, sau, ammekuer, høner, gris og kylling.

Sauene er av rasen Norsk Hvit og Norsk Pelssau og besetningen er på ca. 100 søyer (mordyr).

Ammekuene teller en besetning på ca. 50 mordyr og består av rasen Hereford og Dexter. Hereford er en godt utbredt rase som det er finnes mange av, men Dexter er en rase med små (minikyr), som ikke er så utberedt. Det blir ikke så store slakt av Dexter, men de er nøysomme og har et har godt marmorert kjøtt.

Kyllingen våre er av rasen Ranger Gold. Som økologiske kyllinger vokser de opp i et hus med vinduer, balkong og tilgang til et stort uteareal. I tillegg har de miljøberikelse som kvister, torvbad og vagler. Når de ikke kan gå ute på et økologisk beite, får de tildelt økologisk dyrket gras/høy. Kraftfôret som vi bruker som vekstfôr, blir kjøpt av Felleskjøpet og er soyafritt. Kyllingene har vi på hjemgården til Nils Håkon i Tistedal, som vi leier av hans bror og svigerinne.

Grisene på gården er en krysning av Norsk landsvin, Yorkshire og Duroc. De får gå ut og inn hele året. De kan gå ute å rote i jorda så mye de vil og kan gå inn å legge seg i tørr halm, når de ønsker det. Vi har egne purker som får grisunger to ganger i året. det gjør at vi kan tilby svinekjøtt før jul og i sommersesongen. Slaktegrisene våre får soyafritt kraftfôr.

Besetningen med høner på gården består av ca. 400 høner av rasen Brun Lohmann. Det er frittgående høner som kan gå ut og inn som de vil. Når det ikke er grønt gras å beite, gir vi dem økologisk høy.

Ved å ha ett variert husdyrhold, har vi gode muligheter til å utnytte alle gårdens ressurser. Husdyrproduksjonen er lagt opp slik at alle storfe og småfe, blir sendt på beite om sommeren. Dyrene er på forskjellige beiter rundt om i Aremark. Vi benytter mange husmannsplasser med dyrka mark, som ikke lengre egner seg for dagens landbruksmaskiner. I tillegg benytter vi dyra til å holde oppe kulturlandskapet ned mot Haldenvassdraget, som går igjennom hele kommunen. Dyrene på Mellom Fange Gård blir levert til Nortura. Vi tar igjen både skinn, ull og kjøtt fra våre egne dyr, som vi selger direkte til de som ønsker lokalt og økologisk produserte produkter