Storfe

Økologisk storfekjøtt

Vi selger kjøtt fra ungkviger.  Vekten på dyrene er omtrent 160-200 kg. Normalt blir disse dyrene slaktet på forsommeren eller tidlig høst. Kjøttet leveres ferdig oppdelt og vakuumpakket. Det er da oppdelt i blant annet biffer, fileter, kjøttdeig og kraftbein.

  • Pris pr. kg. for esker med ca 25 kg kjøtt, inkludert kraftbein: kr. 220,- inkl. mva.
  • Pris pr. kg. for esker med ca 25 kg kjøtt, uten kraftbein: kr 280,- inkl. mva

Økologisk kalvekjøtt

Dette er kjøtt fra kalver som blir født på våren og går med kua på beite hele sommeren.  De avvennes fra kua når beitesesongen er over. Kalvene blir slaktet på senhøsten/ vinter. Vekten er da ca 100-150 kg. Kjøttet leveres ferdig oppdelt og vakuumpakket. Det er oppdelt i blant annet biffer, fileter, kjøttdeig og kraftbein.

  • Pris pr. kg. for halve eller hele kjøttet ferdig oppdelt: kr. 220,- inkl. mva.
  • Pris pr. kg. for esker med ca 25 kg kjøtt, inkludert kraftbein: kr. 230,- inkl- mva.
  • Pris pr. kg. for esker med ca 25 kg kjøtt, uten kraftbein: kr. 290,- inkl- mva.

Gressforet økologisk dexterkjøtt

Dexter er opprinnelig en Irsk ku rase og er den minste europeiske ku rasen. Den er kjent for sitt marmorerte kjøtt, som er saftig og mørt. Ved å fôre dem frem på kun gras, så får vi et sunt og miljøvennlig kjøtt, som er rikt på omega-3.

Vi kastrerer alle dexteroksene. De er dermed mer egnet til å gå på beite. Dessuten viser alle forsøk at kastrater har mørere kjøtt enn både okse, kvige og ku.
Vi deler oksen opp i parter på 20-25 kg. En slakt som dette vil ha omtrent 25% bein, 25 % kjøttdeig og 45 % kjøttstykker som biffer, steker og fileter. Kjøttet vil bli oppdelt og vakuumpakket i forbrukerpakninger og det vil lages kjøttdeig i 500-grams pølser.

Vi tilbyr følgende alternativer. Alle priser er inkl. mva.:

  • En part (20-25 kg) inkludert kraftbein, er prisen 250-/kg
  • En part (20-25 kg) uten kraftbein, er prisen 310,-/kg
  • En part (10-12 kg) uten kraftbein, er prisen 330,-/kg